เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116916
หมายเลขทรัพยากรi00358362
บาร์โค้ด39611600943764
เล่มVol. 13 No. 143 (Feb.) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – English Fl.1
วันที่นำเข้า26 Jul 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0