เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00147599
หมายเลขทรัพยากรi00354253
บาร์โค้ด39611600943095
เล่มVol. 22 No. 13 (Nov.) 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – English Fl.1
วันที่นำเข้า26 Jan 2018
จำนวนครั้งที่ยืม1