เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00353350
บาร์โค้ด39611600941958
เล่มปีที่ 116 ฉบับที่ 10 (ส.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า14 Dec 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0