เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00147599
หมายเลขทรัพยากรi00352921
บาร์โค้ด39611600941461
เล่มVol. 22 No. 12 (Oct.) 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – English Fl.1
วันที่นำเข้า22 Nov 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0