เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00353089
บาร์โค้ด39611600941073
เล่มปีที่ 116 ฉบับที่ 9 (ก.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า28 Nov 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0