เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00147599
หมายเลขทรัพยากรi00352532
บาร์โค้ด39611600941008
เล่มVol. 22 No. 11 (Sep.) 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – English Fl.1
วันที่นำเข้า10 Nov 2017
จำนวนครั้งที่ยืม1