เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116916
หมายเลขทรัพยากรi00361543
บาร์โค้ด39611600939945
เล่มVol. 12-13 No. 139-142 (Oct.-Jan.) 2017-2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า29 Nov 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0