เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00147599
หมายเลขทรัพยากรi00351666
บาร์โค้ด39611600939846
เล่มVol. 22 No. 9 (Aug.) 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – English Fl.1
วันที่นำเข้า6 Oct 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0