เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00353357
บาร์โค้ด39611600938939
เล่มปีที่ 116 ฉบับที่ 8 (มิ.ย.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า14 Dec 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0