เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00147599
หมายเลขทรัพยากรi00350454
บาร์โค้ด39611600938475
เล่มVol. 22 No. 7 (Jun.) 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – English Fl.1
วันที่นำเข้า5 Sep 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0