เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00350015
บาร์โค้ด39611600937790
เล่มปีที่ 116 ฉบับที่ 7 (พ.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า23 Aug 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0