เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00349062
บาร์โค้ด39611600936693
เล่มปีที่ 116 ฉบับที่ 6 (เม.ย.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า20 Jul 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0