เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00348147
บาร์โค้ด39611600936164
เล่มปีที่ 116 ฉบับที่ 5 (มี.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า27 Jun 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0