เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00147599
หมายเลขทรัพยากรi00347653
บาร์โค้ด39611600935026
เล่มVol. 22 No. 5 (Apr.) 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – English Fl.1
วันที่นำเข้า26 May 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0