เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00147599
หมายเลขทรัพยากรi00356321
บาร์โค้ด39611600933732
เล่มVol. 22 No. 3-4 (Mar.) 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – English – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า7 May 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0