เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00346136
บาร์โค้ด39611600932759
เล่มปีที่ 116 ฉบับที่ 3 (ม.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า10 Apr 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0