เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00345094
บาร์โค้ด39611600931504
เล่มปีที่ 116 ฉบับที่ 2 (ธ.ค.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า1 Mar 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0