เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00147599
หมายเลขทรัพยากรi00356306
บาร์โค้ด39611600931264
เล่มVol. 22 No. 1-2 (Jan.-Feb.) 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – English – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า5 May 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0