เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00344310
บาร์โค้ด39611600930795
เล่มปีที่ 116 ฉบับที่ 1 (พ.ย.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า9 Feb 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0