เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116916
หมายเลขทรัพยากรi00361544
บาร์โค้ด39611600930704
เล่มVol. 12 No. 131-134 (Feb.-May) 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า29 Nov 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0