เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00360560
บาร์โค้ด39611600927874
เล่มปีที่ 117 ฉบับที่ 8 (มิ.ย.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า16 Oct 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0