เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00341711
บาร์โค้ด39611600919699
เล่มปีที่ 115 ฉบับที่ 10 (ส.ค.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า21 Oct 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0