เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00341100
บาร์โค้ด39611600917545
เล่มปีที่ 115 ฉบับที่ 9 (ก.ค.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า6 Oct 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0