เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00339906
บาร์โค้ด39611600917131
เล่มปีที่ 115 ฉบับที่ 8 (มิ.ย.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า25 Aug 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0