เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00339484
บาร์โค้ด39611600916711
เล่มปีที่ 115 ฉบับที่ 7 (พ.ค.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า18 Aug 2016
จำนวนครั้งที่ยืม1