เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00339262
บาร์โค้ด39611600916349
เล่มปีที่ 115 ฉบับที่ 6 (เม.ย.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า5 Aug 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0