เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00338155
บาร์โค้ด39611600914567
เล่มปีที่ 115 ฉบับที่ 5 (มี.ค.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า5 Jul 2016
จำนวนครั้งที่ยืม1