เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00337097
บาร์โค้ด39611600913577
เล่มปีที่ 115 ฉบับที่ 4 (ก.พ.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า8 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0