เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00337122
บาร์โค้ด39611600913049
เล่มปีที่ 115 ฉบับที่ 3 (ม.ค.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า9 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0