เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00336397
บาร์โค้ด39611600911910
เล่มปีที่ 114 ฉบับที่ 12 (ต.ค.-ธ.ค.) 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า12 May 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0