เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00343570
บาร์โค้ด39611600909880
เล่มปีที่ 115 ฉบับที่ 12 (ต.ค.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า12 Jan 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0