เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00342705
บาร์โค้ด39611600908056
เล่มปีที่ 115 ฉบับที่ 11 (ก.ย.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า23 Nov 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0