เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116916
หมายเลขทรัพยากรi00361548
บาร์โค้ด39611600897812
เล่มVol. 10-11 No. 114-118 (Sep.-Jan.) 2015-2016
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า29 Nov 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0