เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116916
หมายเลขทรัพยากรi00332333
บาร์โค้ด39611600897796
เล่มVol. 8 No. 85 (April 2013)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า16 Dec 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0