เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116916
หมายเลขทรัพยากรi00332445
บาร์โค้ด39611600897788
เล่มVol. 8 No. 87 (June 2013)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า17 Dec 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0