เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00332393
บาร์โค้ด39611600896905
เล่มปีที่ 114 ฉบับที่ 8 (มิ.ย.) 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า17 Dec 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0