เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00349016
บาร์โค้ด39611600874100
เล่มปีที่ 114 ฉบับที่ 1-3 (พ.ย.-ม.ค.) 2557-2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า19 Jul 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0