เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00308446
บาร์โค้ด39611600749153
เล่มปีที่ 112 ฉบับที่ 1-4 (พ.ย.-ก.พ.) 2555-2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า7 Dec 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0