เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00291631
บาร์โค้ด39611600748189
เล่มปีที่ 111 ฉบับที่ 12 (ต.ค.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า2 Nov 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0