เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00303788
บาร์โค้ด39611600744436
เล่มปีที่ 111 ฉบับที่ 5-8 (พ.ค.-มิ.ย.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า29 Jul 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0