เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00308444
บาร์โค้ด39611600744378
เล่มปีที่ 111 ฉบับที่ 9-12 (ก.ค.-ต.ค.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า7 Dec 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0