เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00147599
หมายเลขทรัพยากรi00316722
บาร์โค้ด39611600743933
เล่มVol. 17 No. 4-6 (May-Sep.) 2012
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – English – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า28 Aug 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0