เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00342915
บาร์โค้ด39611600738891
เล่มปีที่ 113 ฉบับที่ 9-12 (ก.ค.-ต.ค.) 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า7 Dec 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0