เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00320800
บาร์โค้ด39611600679905
เล่มปีที่ 112-113 ฉบับที่ 12-1 (ส.ค.-พ.ย. 2556)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า15 Dec 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0