เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00147599
หมายเลขทรัพยากรi00311927
บาร์โค้ด39611600675440
เล่มVol. 18 No. 2-4 (Jan.-Apr.) 2013
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – English – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า8 Apr 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0