เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00317053
บาร์โค้ด39611600674203
เล่มปีที่ 112 ฉบับที่ 5-9 (มี.ค.-ก.ค.) 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า3 Sep 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0