เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00294184
บาร์โค้ด39611600670268
เล่มปีที่ 112 ฉบับที่ 2 (ธ.ค.) 2555
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า12 Jan 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0