เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00324322
บาร์โค้ด39611600669682
เล่มปีที่ 113 ฉบับที่ 5-8 (มี.ค.-มิ.ย.) 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า16 Mar 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0