เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00147599
หมายเลขทรัพยากรi00323584
บาร์โค้ด39611600664980
เล่มVol. 18-19 No. 11-1 (Nov.-Jan.) 2013-2014
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – English – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า26 Feb 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0