เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029303
หมายเลขทรัพยากรi00323196
บาร์โค้ด39611600664089
เล่มปีที่ 113 ฉบับที่ 1-4 (พ.ย.-ก.พ.) 2556-2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า16 Feb 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0